/Điều khoản & điều kiện

Điều khoản & điều kiện

Điều kiện và điều khoản dành cho khách hàng

1. Thông tin trang web:

Chúng tôi nỗ lực cam kết tất cả thông tin chính xác sẽ được hiển thị trên trang web, tuy nhiên xin lưu ý các thông tin cũng được chỉnh sửa từ nhà cung cấp phòng, do đó chúng tôi không đảm bảo được những tất cả thông tin trên là chính xác hoàn toàn hoặc không có bất kỳ lỗi nào.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thông tin hiển thị trên trang web (bao gồm Điều khoản và Điều kiện này ) bất kỳ thời điểm nào mà không phải báo trước.

2. Trách nhiệm:

Những qui định hay giới hạn được miễn trừ:

– Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại, mất mát, trách nhiệm, khiếu nại hoặc khoản phí nào (bao gồm những nguyên nhân sau: sự bất cẩn gây hậu quả trực tiếp hay gián tiếp gây ra) được phát sinh từ trang web chúng tôi liên quan đến những sản phẩm hay những dịch vụ được thực hiện trên trang này.

– Chúng tôi không bảo đảm hay là người đại diện cho những sản phẩm nào trên trang web hoặc các trang kết nối vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng thông tin dẫn đến việc sai sot.

3. Giải quyết vấn đề :

Chúng tôi luôn mong muốn giải quyết những đề xuất hoặc thắc mắc một cách nhanh chóng và công bằng nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về

– Email: vemaybaydichauau.com@gmail.com

4. Bản quyền:

Những hình ảnh và nội dung trên VEMAYBAYDICHAUAU.NET là không được phép sao chép hoặc được sử dụng lại với bất kỳ phiên bản nào khác mà chỉ được sử dụng trên trang web của chúng tôi.

5 .Chung:

Tất cả những điều khoản và điều kiện được công nhận bởi pháp luật Việt Nam.